เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

บทที่ 3 เรามาลองทำรูปการ์ตูนเคลื่อนไหวกันครับ

เรามาลองทำรูปการ์ตูนเคลื่อนไหวกันครับ


1. เตรียมรูป ตัวละครใน illustrator แล้วทำ crop area สำหรับ ภาพเคลื่อนไหวภาพแรก แล้ว save เป็นนามสกุล pdf

2.เปิด photoshop แล้วเลือก anti-aliased  ออก  ปรับ size  ติก constrain เพื่อให้ภาพได้สัดส่วน  และปรับค่า resolution 300


 3. ถ้าภาพที่ออกมาดูเป็นที่พอใจแล้วให้ เลือก Image size  ให้เลือก Resample Image แล้วปรับลดค่า resolution เหลือ 72จะพบว่า

 4. ทำอย่างนี้กับภาพเคลื่อนไหวลำดับถัดไป แล้ว copy วางซ้อนๆ เป็น layer โดยวิธีทำคือ ให้เปิดตา เฉพาะ layer ที่จะทำ Animate gif

เสร็จแล้ว วิธีแปลงภาพจาก illustrator เป็น pixel art แต่ทว่า วิธีนี้ไม่เหมาะกับภาพที่เล็กมากๆ พวก 8x8 ,16 x24, เพราะเส้นจะเข้มเกิน ต้องปรับเส้นใน illustratro ให้บาง
ถ้าจะให้ชัวร์คือ ต้องทำภาพsize ตามจริงๆ ใน illustrator